Bleskový turnaj

Na štvrtok 21.4.2016 o 16.00 v Kongresovej hale č.2 je plánovaný bleskový turnaj. Hrá sa tempom 2x3min. + 2s/ťah, 11 kôl, bez vkladu, s vecnými cenami v 3 kategóriách (do 12 rokov, do 18 rokov a dospelí). Prihlášky do štvrtka 14.00 na hornej nástenke.