Propozície MSR detí a mládeže 2016

Majstrovstvá SR 2016 mládeže jednotlivcov

chlapcov a dievčat v kategóriách

do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov

 

Miesto konania:           Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia – Liptovský Mikuláš

Riaditeľ turnaja:          Ing. Juraj Ivan, tel.: +421/905701671 e-mail: juraj.ivan@stonline.sk

                                    Mailová schránka pre MSR 2016 – msrsachm@gmail.com

Informácie - stránka:   http://www.lss.chess.sk, http://www.chess.sk

 

Hlavný partner:           Mesto Liptovský Mikuláš

Garant turnaja:           Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor Mesta Liptovský Mikuláš

Garant VV SŠZ:          Ing. Zdenek Gregor, predseda Komisie mládeže VV SŠZ

 

Hlavný rozhodca:        Karol Pekár (IA)

 

Právo účasti:              Chlapci a dievčatá do 8 rokov – ročník 2008 a mladší

          Chlapci a dievčatá do 10 rokov – ročník 2006 a mladší

          Chlapci a dievčatá do 12 rokov – ročník 2004 a mladší

          Chlapci a dievčatá do 14 rokov – ročník 2002 a mladší

          Chlapci a dievčatá do 16 rokov – ročník 2000 a mladší

                                 Chlapci a dievčatá do 18 rokov – ročník 1998 a mladší

                                 Chlapci a dievčatá do 20 rokov – ročník 1996 a mladší

Štartovné:                   10,- € za účastníka pri dodržaní termínu prihlášky.

Systém:                      Systém turnajov je stanovený Súťažným poriadkom jednotlivcov SŠZ. Splnenie týchto podmienok garantuje pri dostatočnom počte účastníkov švajčiarsky systém na 9 kôl (resp. 7 kôl), prípadne kruhový systém na 7 resp. 9 kôl. Vo výnimočných prípadoch budú spájané kategórie podľa rozhodnutia Komisie mládeže SŠZ.

Kategórie D16, D18, D20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj, pričom všetky hráčky sa vyhodnocujú v kategórii D20 a hráčky nar. v roku 2000 a neskôr si pred turnajom vyberú, či chcú byť tiež hodnotené v D16 alebo D18.

Kategórie CH18 a CH20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj CH20, pričom hráči narodení v roku 1998 a neskôr budú tiež vyhodnotení v kategórii CH18.

Hrá sa podľa pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.7. 2014 s úpravou k 1.10.2014 v článku 11.3b. Čakacia doba na príchod hráča k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu s remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov.

Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.5.2016 a na LOK SŠZ k 1.5.2016. Stanovenie, ktoré kategórie budú registrované na zápočet pre FRL, prislúcha VV SŠZ a bude oznámené najneskôr v termíne uzávierky prihlášok.

60 partií bude prenášaných online na technológii DGT od SŠZ a LŠZ na serveroch spoločnosti Creative Solution. Všetky partie budú nahrané do databázy a sprístupnené prostredníctvom web stránky MSR.

Tempo hry:                 90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý ťah od začiatku partie pre každého hráča.

Kritériá pre poradie:  V turnajoch hraných švajčiarskym systémom pri rovnosti bodov Cut Buchholz bez výsledku najnižšie umiestneného súpera, plný Buchholz a suma postupových bodov (progres). V turnajoch hraných kruhovým systémom pri rovnosti bodov sa použije ako pomocné kritérium Sonnenborn-Berger a výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov. V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR resp. medailistoch, zorganizuje sa doplnkový turnaj resp. zápas obsahujúci aj kritérium „povinnosti výhry bieleho“ v rozhodujúcej partii.

Prihlášky:                   Termín 28.2.2016, 24.00. Uvedený termín sa týka aj objednávok ubytovania a stravy sprievodných osôb. Prihláška a objednávky pobytu po termíne s príplatkom 10 EUR za účastníka.

Číslo účtu Liptovského šachového zväzu 14832342/0200, IBAN SK20 0200 0000 0000 1483 2342, variabilný symbol bude zaslaný pri vyplnení prihlasovacieho formulára na stránke http://www.lss.chess.sk. V ojedinelých prípadoch bude akceptované aj zaslanie vyplneného prihlasovacieho formuláru mailom na mailovú adresu Majstrovstiev: msrsachm@gmail.com. Prihláška musí obsahovať priezvisko, meno a dátum narodenia hráča, kategóriu, v ktorej hráč hodlá štartovať, ELO FIDE vrátane ID-number, ELO SŠZ vrátane ID čísla SŠZ, klubovú príslušnosť a kontakt (meno, adresu, e-mail a telefón príp. adresu pre zasielanie korešpondencie) oprávnenej osoby. Odporúčame hromadné prihlášky jednotlivých klubov a oddielov vrátane rozpisu požiadaviek na ubytovanie a stravovanie. Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí finančných prostriedkov na účet LŠZ.

Ubytovanie:                Apartmány Holiday Village Typ A –  kapacita 4 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou ďalšej prístelky          

Ubytovanie a stravovanie na minimálne 2 noci pre hráčov, vedúcich výprav, trénerov a sprievodné osoby

Cena na osobu na 1 noc

Ubytovanie a plná penzia

Ubytovanie s raňajkami

Pri obsadení apartmánu 5 platiacimi osobami

18 €

13 €

Pri obsadení apartmánu 4 platiacimi osobami

19 €

14 €

Pri obsadení apartmánu 3 platiacimi osobami

22 €

17 €

Pri obsadení apartmánu 2 platiacimi osobami

28 €

23 €

 

Bungalovy Holiday Village Chatka typ B – kapacita 3 lôžka a spoločenská miestnosť

Ubytovanie a stravovanie na minimálne 2 noci pre hráčov, vedúcich výprav, trénerov a sprievodné osoby

Cena na osobu na 1 noc

Ubytovanie a plná penzia

Ubytovanie s raňajkami

Pri obsadení bungalovu 4 platiacimi osobami

19 €

14 €

Pri obsadení apartmánu 3 platiacimi osobami

22 €

17 €

Pri obsadení bungalovu 2 platiacimi osobami

28 €

23 €

Uvedené ceny zahŕňajú parkovanie, nezahŕňajú miestny poplatok 1 € na deň, ktorý hradia všetci účastníci, ktorí v deň začiatku pobytu mali dovŕšený vek 10 rokov.

Možnosť ubytovania v deň príchodu je pre účastníkov turnaja umožnený už od 10.00.

Stravovanie ako súčasť plnej penzie začína večerou v deň príchodu a končí obedom v deň odchodu. Reštaurácia v Holiday Village zabezpečí možnosť obedu v deň príchodu v cene 4,50 EUR, ktorá sa bude hradiť priamo obsluhujúcemu personálu.

Apartmány Typu A sú prednostne určené pre výpravy, ktoré sa dajú ubytovať do skupín po 4 resp. 5 účastníkoch.

Vyhodnotenie:             Trofeje, diplomy, medaile, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii a ďalšie ceny pre umiestnených v poradí v celkovej hodnote 1.000 EUR.

Turnaje sú nominačnými pre reprezentačné podujatia MS, ME, MEU a iné v roku 2016.

Voľný čas a sprievodné akcie:           Holiday Village Tatralandia poskytuje akciovú ponuku pre vstup do Aquaparku formou celodennej vstupenky (9,90 EUR/deň) a permanentnej vstupenky na 6 celodenných vstupov (49,50 EUR).

Časový plán je navrhnutý tak, aby sa partie hrali prevažne dopoludnia a bola možnosť neprerušovaného vstupu do Aquaparku.

Trénersko-metodická komisia SŠZ organizuje školenie trénerov, ktoré bude prebiehať spravidla v priebehu prvých 2 hodín hrania partií.

Ďalšie organizované sprievodné aktivity budú šachová show Živý šach, simultánka a bleskový turnaj.

V priestoroch Kongresového centra je dostupnosť wifi signálu.