Najčastejšie otázky

Ako sa posudzuje právo účasti hráča a členstvo v SŠZ v súvislosti s posunom termínu na úhradu členských príspevkov ?

VV SŠZ schválil uznesenie U25-01-2016, podľa ktorého účastníci všetkých turnajov MSR musia mať pre daný kalendárny rok uhradené členské najneskôr v deň začatia turnaja.

Pre účastníkov MSR mládeže je členské 10 EUR a hradí sa na účet SŠZ

IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Je možné využívať služby pre účastníkov MSR aj pre neubytovaných v Holiday Village ?

Nie je povinné počas MSR bývať v areáli Holiday Village. Aj takíto účastníci však musia byť zaregistrovaní cez online prihlasovací systém. Neubytovaní si budú môcť individuálne objednať jedlo v cene 4,50 EUR, využívať parkovanie pred Kongresovým centrom a wifi v areáli. Nemôžu využívať zlacnený vstup do Aquaparku prostredníctvom recepcie Holiday Village.

Denné akciové vstupenky do Aquaparku je možné zakúpiť aj na mieste, alebo treba nahlásiť počet a konkrétne dni dopredu? Cena 9,90 je jednotná pre dospelých aj pre deti?

Denné akciové vstupenky bude možné zakúpiť v daný deň na recepcii, cena je jednotná pre deti a sprievodné osoby. Zľavnené vstupné recepcia poskytuje len pre ubytovaných v HVT.

Kde bude zabezpečené stravovanie, v ktorej budove ?

Hracie miestnosti a reštaurácia, v ktorej bude zabezpečené stravovanie, je v budove s recepciou (na mapke - budova č. 1). 

Je možná kombinácia stravovania? Napríklad v niektorých dňoch by sme mali len raňajky (a obed a večeru by sme riešili v Aquaparku) a niektoré dni plnú penziu?

Pri registrácií sa vyberá len jeden typ stravy pre celý pobyt, buď si zvolíte len raňajky alebo plnú penziu. Určite výhodnejšie je objednať si plnú penziu. Aj keď budete mať kúpený vstup do Aquaparku, budete mať neobmedzené vstupy a výstupy a budete si môcť prísť na večeru a vrátiť sa do Aquaparku. Rozdiel v cene plnej penzie a pobytu s raňajkami je 5 EUR na deň, samostatne objednávané jedlá mimo plnej penzie stoja 4,50 EURa.

Ako sa má chápať spoločný turnaj G16, G18, G20 resp. B18 a B20 z pohľadu umiestnenia na MSR a práva nominácie ?

Všetky účastníčky prihlásené v kategóriách G16, G18, G20 hrajú jeden spoločný turnaj, víťazka ktorého je majsterkou SR junioriek s právom nominácie na MS20. Hráčky narodené v roku 1998 a 1999 budú ďalej klasifikované v kategórii G18. Hráčky narodené v roku 2000 a neskôr pred turnajom oznámia, či štartujú a majú právo byť vyhlasované a nominované buď v kategórii G16 alebo v kategórii G18. Toto rozhodnutie nie je možné meniť po začiatku turnaja. 

Všetci hráči prihlásení v kategóriách B18 a B20 hrajú jeden spoločný turnaj a jeho víťaz je majstrom SR juniorov s právom nominácie na MS20. Hráči narodení 1.1.1998 a mladší budú zároveň vyhodnotení v kategórii B18 a bojujú o umiestnenie a nomináciu pre MS18 (Chanty Mansijsk) a ME18 (Praha).

Bude počas kola povolený vstup do hracích miestností pre sprievodné osoby ?

Nepredpokladáme nejaké drastické obmedzovanie vstupu do hracích miestností. Stáva sa však, že povolenie vstupu za účelom oboznámenia sa so stavom a priebehom kola si niektorí zamieňajú s trvalou prítomnosťou nad jednou partiou svojho dieťaťa (zverenca,...), opakovaným očným kontaktom, mimikou a gestikuláciou, čím dochádza k narušovania regulárnosti a viacerí potom "berú spravodlivosť do vlastných rúk". Preto si nechávame právo zmeniť toto aktuálne stanovisko. Pripravujeme 60 online partií a projekciu prebiehajúcich partií s odborným komentárom.

Bude počas kola možné fotografovať v hracej miestnosti ?

Snažíme sa vytvoriť také podmienky, aby hráči boli čo najmenej vyrušovaní, a tiež, aby sme zabránili akejkoľvek nedovolenej pomoci hráčom v partii. Nechceme však hráčov a sprievodné osoby úplne izolovať, preto bude nielen povolený vstup do hracích miestností, ale aj fotografovanie prvých 10 minút kola. V prípade, že tento prístup bude spôsobovať problémy, prijmú sa adekvátne opatrenia. Fotografovanie a filmovanie bude uskutočňované počas celých MSR organizátorom majstrovstiev. Chceme vytvoriť fotogalériu a videogalériu v spolupráci s osvedčenými odborníkmi.