Časový plán MSR

 

Dátum Čas Čas
16.04.2016 12.00 koniec prezentácie 14.00 Otvorenie
16.04.2016   14.30 1.kolo
17.04.2016 09.00 2.kolo  
18.04.2016 09.00 3.kolo 15.00 4.kolo
19.04.2016 09.00 5.kolo  
20.04.2016 09.00 6.kolo  
21.04.2016 09.00 7.kolo  
22.04.2016 09.00 8.kolo  
23.04.2016 09.00 9.kolo 14.30 vyhodnotenie