Registrácia

Všetci prihlásení hráči sú zatiaľ uvedení v jednom súbore bez rozčlenenia podľa kategórií:

http://chess-results.com/tnr210232.aspx?lan=4

Prosíme o upozornenie v prípade, že niektorý hráč chýba, je naviac alebo má niektoré údaje nesprávne.

Tiež upozorňujeme, že turnaj môžu hrať len registrovaní členovia Slovenského šachového zväzu s uhradeným členským poplatkom pre rok 2016 najneskôr v deň začiatku turnaja.

E-mail slúži aj ako prihlasovacie meno do systému.